Wanneer een vaatwasser niet waterpas staat kan de vaatwasser meer trillingen veroorzaken. Door de toename aan trillingen kunnen onderdelen sneller beschadigen. Een vaatwasser welke niet waterpas staat kan dus zorgen voor een kortere levensduur. Dit is niet recht evenredig aan elkaar en hangt naast de stand van de vaatwasser van meerdere factoren af.